Επεξεργασία
και μεταφορά γυαλιού

Εργάτης Υλοτομίας (Winch)

ΑΦΟΙ ΚΑΛΛΙΩΣΗ Ο.Ε.

Η ΑΦΟΙ ΚΑΛΛΙΩΣΗ Ο.Ε με έδρα την Αριδαία Πέλλας, είναι μια ιδιωτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στο εμπόριο και στην κατασκευή μηχανημάτων επεξεργασίας και μεταφοράς υαλοπινάκων.