Ροντέ Καρέ 45°

Έλεγχος από το PLC με αυτόματο και χειροκίνητο τρόπο λειτουργίας, ρύθμιση ταχύτητας με ρυθμιστή χωρίς βηματισμό. Τέλειο φινίρσμα, arris, και γυάλισμα, μπορεί να ολοκληρωθεί ταυτόχρονα. Οι τροχοί στην κινούμενη βάση μπορούν να κινούνται κατά 0 ° – 45 °, για να επεξεργάζονται τα άκρα. Οι μπροστινοί τροχοί arris κινούνται ταυτόχρονα με την μπροστινή δοκό για την επεξεργασία διαφόρων πάχους γυαλιού.