Ροντέ Καρέ με (4,6,8,9,11 spindles)

Μηχάνημα ελεγχόμενο από PLC με αυτόματη ή χειροκίνητη ρύθμιση. Συνεχής έλεγχος ταχύτητας(χωρίς σκάλες),κατάλληλο για την επεξεργασία επίπεδων υαλοπινάκων πάχους 3-28mm, τέλειο φινίρισμα ,arris, και γυάλισμα μπορούν να ολοκληρωθούν ταυτόχρονα. Οι μπροστινοί τροχοί arris κινούνται ταυτόχρονα με τη δοκό όταν επεξεργάζονται διάφορα πάχη γυαλιού.